Historie Klubu českých turistů v Sedlci-Prčici se datuje od r. 1934, kdy oddíl vznikl při TJ Sedlec-Prčice.

Ve svém prvním roce činnosti klub označil turistické cesty k okolním přírodním a historickým památkám.

Mezi lety 1938-1946 byla činnost TJ německými okupanty zakázána, aby po těchto sedmi letech byla opět obnovena.

Dalším významným datem byl 8. Prosinec 1948. Tento den dochází k vynucenému sloučení všech sportovců (včetně turistů) do jedné tělovýchovné organizace DSO Sokol.

Roku 1966 se začíná o akce „Klubu dálkových pochodů“ starat p. Stanislav Rataj (mj. zakladatel pochodu Praha-Prčice, svého času nejmasovější turistické akce v Evropě).

Při volbách do výboru TJ v r. 1972 byl p. Rataj zvolen vedoucím oddělení turistiky.

Vzorem práce s mládeží jsou v roce 1979 turisté resp. jejich vedoucí, kterým je stále p. Rataj. Oddíl organizuje mnoho pochodů.

Při volbách výboru roku 1983, 1986 a 1988 je za turistiku zvolen p. Jaroslva Černohorský.