Turistický seminář Roztoky u Křivoklátu

26.11.2017 00:00

Tak jako v předchozích letech, uspořádal výbor středočeské oblasti turistický seminář. Letošní již pátý ročník se konal v Roztokách u Křivoklátu, a stejně jako loni se ho zůčastnil i zástupce našeho odboru. 

Seminář byl pojat jako setkání odborů středočeské oblasti, při kterém se zhodnotí uplynulý rok, vyhodnotí akce Středočeská desítka. Odbory se jsou seznámeny se změnami ve vedení, stanovách a