Turistický kroužek

01.02.2016 18:49

Při ZŠ a MŠ Sedlec - Prčice, pod vedením Lenky Farové pracuje již řadu let 

turistický kroužek, který se snaží vychovávat mladé zájemce o turistiku, pobyt v

přírodě a poznávání našeho kraje.

 

Jaká byla náplň činnosti turistického kroužku v 1. pololetí školního

roku 2015/2016? Samozřejmě jsme podnikli řadu vycházek po našem okolí.

Zejména noví členové kroužku se začínají orientovat, zjišťují, kde najít jednotlivé

osady a zajímavá místa. Připravili jsme dvě hry pro školní družinu - Cestu do

pravěku a Čertovskou hru. Naučili jsme se, jak bezpečně opéct špekáčky či

uvařit polévku v kotlíku. Na podzim došlo na pouštění draků. Před Vánocemi

jsme nezapomněli na zvířátka v lese a přichystali jsme pro ně stromeček

ozdobený jedlými ozdobami. Vzácnou sněhovou nadílku jsme pak využili k tomu,

aby si někteří z nás poprvé vyzkoušeli připnout běžky a svézt se na nich.

Nyní se společně těšíme na jaro a na delší dny, které nám umožní

uskutečňovat i delší výlety.